Slavnost adventní spirála

Rodinné centrum Skřítek, o.s. pořádá dne 30.11. v 15:30 hod. v Dělnickém domě

 

Slavnost Adventní spirála

Slavnost k zahájení adventního období pro děti a dospělé

V období radostného očekávání Vánoc na děti uprostřed spirály z chvojí čeká anděl, který se s nimi rozdělí o světlo svíčky. Adventní spirála je krásným symbolem cesty do vlastního nitra, v němž najdeme světlo, kterým můžeme prozářit sebe i svět kolem nás.

Jak slavnost probíhá? Na zemi se vytvoří spirála z voňavého chvojí. Kolem ní se usadí děti a rodiče. Za zpěvu adventních písní přichází anděl, který přináší velkou hořící svíci do středu spirály. Děti si postupně – každé samo za sebe nebo spolu s rodičem – spirálu projdou, od velké svíce si obřadně zapálí tu svoji a svícínek pak umístí do obvodu spirály na označené místo – hvězdičku, vznikne zářící zavinutá cesta.

Napsat komentář

Top