Slavnost Adventní spirála

30.11.2017

Slavnost  Adventní spirála

Rodinné centrum Skřítek a Školička Zahrada

pořádají

dne 30.11.2017 v 17:00 na dvoře Katovny v Odrách Slavnost  Adventní spirála

Slavnost k zahájení adventního období pro děti a dospělé

V období radostného očekávání Vánoc na děti uprostřed spirály z chvojí čeká anděl, který se s nimi rozdělí o světlo svíčky. Adventní spirála je krásným symbolem cesty do vlastního nitra, v němž najdeme světlo, kterým můžeme prozářit sebe i svět kolem nás.

Jak slavnost probíhá?

Na zemi se vytvoří spirála z voňavého chvojí. Kolem ní se rozestaví děti a rodiče. Za zpěvu vánočních písní přichází anděl, který přináší velkou hořící svíci do středu spirály. Děti si postupně – každé samo za sebe nebo spolu s rodičem – spirálu projdou, od velké svíce si obřadně zapálí tu svoji a svícínek pak umístí do obvodu spirály na označené místo – hvězdičku, vznikne zářící zavinutá cesta.

                 Přineste si svícen se svíčkou.                    Vstupné dobrovolné

Děkujeme městu Odry

Plakátek Adventní_spirála_2017

Top